برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش

                                                       بخش آموزش

ردیف

دوره های آموزشی

سطح

 

تاریخ برگزاری

حداقل

حداکثر

محل برگزاری

 

 ارگان

 متقاضی

داوری

مربیگری

کارگاه اموزشی

سطح ٣

سطح ٢

سطح ١

عمومی

زن

مرد

١*
*

*

*

اردیبهشت

١٠

٢٠

تهران

٢*
*خرداد

١٠

٢٠

قم

٣


*
*

*خرداد

١٠

٢٠

گرگان

۴*/ 1 نظر / 14 بازدید
دانشجوی تربیت بدنی

سلام ممنون از سایت فعالی که دارین یکی از کارای کلاسیم رو تونستم انجام بدم