برنامه و نتایج ادامه مسابقات اسکواش جام رمضان91

مسعودپیرهادی3-0علی گودرزی

محب جابری3-0یزدان مقدسی

محمد یزدان فر2-0امیر علی پور

نیما سعدی پور2-0پیام یاری

یزدان ارکانی2-0مسعود ساکی

علی گودرزی3-0محمد یزدانفر

علی گودرزی3-2یزدان ارکانی

مسعود پیرهادی3-0محب جابری

محب جابری3-1علی گودرزی

/ 0 نظر / 16 بازدید