دو مربی اسکواش لرستان در کلینیک بین المللی مربی گری

دو مربی اسکواش لرستان به منظور شرکت در کلینیک بین المللی این رشته که در تهران بر گزار شد،حضور یافتند.

این دوره به مدت سه روز زیر نظر ایجاز ازمیت مربی سرشناس پاکستانی برگزار شد
ودو مربی شایشته لرستانی به نام های مهردا صالحی ومعصومه باستان  به عنوان نمایندگان لرستان در این کلینیک مربی گری شرکت کرده وبا حضوری موفق جزءشاگردان برتر این کلاس بودند .
خوشبختانه در فدراسیون جدید اسکواش گامهای موثری در رشد و شکوفایی اسکواش برداشته شده است که با توجه به پتانسیل واستعدادهای موجود در لرستان  امیدواریم روز به روز شاهد موفقیت ورزشکاران استانمان در میدان های مختلف باشیم. 

/ 0 نظر / 11 بازدید