جدول رده بندی اولین دوره لیگ اسکواش کشور

امتیاز تفاضل گیم گیم باخته گیم برده باخت برد بازی تیم ها ردیف ٣٨ ٣٠ ۶ ٣۶ ٢ ١٢ ١۴ انقلاب تهران ١ ٣۶ ١۶ ١٢ ٢٨ ٣ ١١ ١۴ جام جم یزد ٢ ٣۶ ٢١ ١۴ ٢۶ ٣ ١١
١۴ مناطق نفت خیز جنوب ٣ ٣١ ١٢ ١۵ ٢٧ ۵ ٩ ١۴ موسسه ورزش کیش ۴ ٢٢ -١٢ ٢٧ ١۵ ٩ ۵ ١۴ تربیت بروجرد ۵ ٢٠ ٢۴ ١٨ ١٠ ۴ ١۴ میراث فرهنگی گلستان ۶ ٢٠ -١٨ ٢٧ ٩ ١٣ ٣ ١۴ پالایشگاه آبادان ٧ ١۶ -٣۴ ٣٨ ۴ ١٣ ١ ١۴ آران وبیدگل ٨

/ 1 نظر / 14 بازدید
قهرمان سابق

سلام این لیگ هم با تمام حواشی عجیب و غریبی(باشگاه انقلاب تهران) که داشت تموم شد بدون شک این باعث مقام باعث افتخار ورزش این استانه اما کی که قدر بدنه؟!؟!؟