حضور هیات رئیسه فدارسیون اسکواش در استان

بلخره بعد از رایزنیهای بسیار زیاد هیات اسکواش بروجرد برای دعوت هیات رئیسه فدارسیون اسکواش ،بلخره این زحمات و پیگیریها به ثمر نشست و امروز شاهد حضور رئیس،نائب رئیس و دبیر فدارسیون اسکواش در استان بودیم.امروز و در شهرستان دورود جلسه ای در خصوص مشکلات هیات اسکواش استان و همچنین مشکلات تیم تربیت بروجرد حاضر در لیگ اسکواش کشور و همچنین مسائل و مشکلات شهرستان بروجرد مطرح گردید.جلسه کاری امروز با بازدید هیات رئیسه فدارسیون از امکانات شهرستان دورود پایان یافت.لازم به ذکر است رئیس فدارسیون اسکواش جلسه ای با رئیس اداره تربیت بدنی بروجرد و هیات اسکواش بروجرد خواهد داشت تا از نزدیک و به دور از هرگونه هیاهوی تبلیغاتی و اداری شاهد مشکلات اسکواش بروجرد باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید