# یادواره_مرحوم_سامان_تفتی

برنامه و نتایج ادامه مسابقات اسکواش جام رمضان91

مسعودپیرهادی3-0علی گودرزی محب جابری3-0یزدان مقدسی محمد یزدان فر2-0امیر علی پور نیما سعدی پور2-0پیام یاری یزدان ارکانی2-0مسعود ساکی علی گودرزی3-0محمد یزدانفر علی گودرزی3-2یزدان ارکانی مسعود پیرهادی3-0محب جابری محب جابری3-1علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

برنامه ادامه مسابقات اسکواش جام رمضان

جدول بازنده: یکشنبه 15/5/91 ساعت 21امیر علی پور-محمد یزدان فر ساعت22نیما سعدی پور-پیام یاری جدول برنده: دوشنبه 16/5/91 ساعت 21 یزدان مقدسی-محب جابری ساعت 22مسعود پیرهادی-علی گودرزی کلیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

نتایج ادامه مسابقات اسکواش جام رمضان یادواره مرحوم سامان تفتی

پیام یاری2-0ایمان پیرهادی محمد یزدانفر2-1سجاد علی محمدی یزدان مقدسی3-1مسعود ساکی محب جابری3-0یزدان ارکانی یگانه محمد علی خ خسروی2-0رضا بسطامی پوریا پیرزادی2-0مهدی خ خسروی مسعود پیرهادی3-0امیر علیپور علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

برنامه ادامه مسابقات اسکواش جام رمضان یادواره مرحوم سامان تفتی

سه شنبه 10/5/91 ساعت 21:ایمان پیرهادی-پیام یاری ساعت22:سجاد علی محمدی-محمد یزدانی چهارشنبه11/5/91 ساعت 21:یزدان مقدسی-مسعود ساکی ساعت22:محب جابری-یزدان ارکانی پنجشنبه 12/5/91 ساعت 21:محمد علی خسروی -رضا بستامی ساعت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

برنامه ادامه مسابقات اسکواش جام رمضان یادواره مرحوم سامان تفتی

یکشنبه ساعت 21:محمد یزدانی-یزدان ارکانی ساعت22:مسعود پیرهادی-محمد علی خسروی دوشنبه ساعت 21:رضا بسطامی-امیر علی پور ساعت22:پوریا پیرزادی-نیما سعدی پور
/ 0 نظر / 14 بازدید