# لیگ_برتر_اسکواش_کشور

استان یزد , میزبان هفته ماقبل پایانی لیگ برتر کشور در بخش آقایان

هفته ما قبل پایانی لیگ برتر اسکواش کشور، ۹و۱۰ شهریور به میزبانی استان یزد برگزار خواهد شد.   این در حالیست که تیم یزد اسکواش با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

جدول رده بندی اولین دوره لیگ اسکواش کشور

امتیاز تفاضل گیم گیم باخته گیم برده باخت برد بازی تیم ها ردیف ٣٨ ٣٠ ۶ ٣۶ ٢ ١٢ ١۴ انقلاب تهران ١ ٣۶ ١۶ ١٢ ٢٨ ٣ ١١ ١۴ جام جم یزد ٢ ٣۶ ٢١ ١۴ ٢۶ ٣ ١١ ١۴ مناطق نفت خیز جنوب ٣ ٣١ ١٢ ١۵ ٢٧ ۵ ٩ ١۴ موسسه ورزش کیش ۴ ٢٢ -١٢ ٢٧ ١۵ ٩ ۵ ١۴ تربیت بروجرد ۵ ٢٠ -۶ ٢۴ ١٨ ١٠ ۴ ١۴ میراث فرهنگی گلستان ۶ ٢٠ -١٨ ٢٧ ٩ ١٣ ٣ ١۴ پالایشگاه آبادان ٧ ١۶ -٣۴ ٣٨ ۴ ١٣ ١ ١۴ آران وبیدگل ٨
/ 1 نظر / 7 بازدید