# لیگ_برتر_اسکواش_کشور

جدول رده بندی اولین دوره لیگ اسکواش کشور

امتیاز تفاضل گیم گیم باخته گیم برده باخت برد بازی تیم ها ردیف ٣٨ ٣٠ ۶ ٣۶ ٢ ١٢ ١۴ انقلاب تهران ١ ٣۶ ١۶ ١٢ ٢٨ ٣ ١١ ١۴ جام جم یزد ٢ ٣۶ ٢١ ١۴ ٢۶ ٣ ١١ ١۴ مناطق نفت خیز جنوب ٣ ٣١ ١٢ ١۵ ٢٧ ۵ ٩ ١۴ موسسه ورزش کیش ۴ ٢٢ -١٢ ٢٧ ١۵ ٩ ۵ ١۴ تربیت بروجرد ۵ ٢٠ -۶ ٢۴ ١٨ ١٠ ۴ ١۴ میراث فرهنگی گلستان ۶ ٢٠ -١٨ ٢٧ ٩ ١٣ ٣ ١۴ پالایشگاه آبادان ٧ ١۶ -٣۴ ٣٨ ۴ ١٣ ١ ١۴ آران وبیدگل ٨
/ 1 نظر / 4 بازدید

نتایج هفته هفتم لیگ سراسری اسکواش آقایان ورقابت مدعیان برای عنوان قهرمانی

هفته هفتم  اولین دوره لیگ سراسری اسکواش آقایان در سالنهای اسکواش باشگاه انقلاب تهران برگزار شد و ننتایج زیربدست آمد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید