# قهرمانی_کشور_بروجرد

نتایج انفرادی مسابقات اسکواش باز قهرمانی کشور بروجرد اسفند ماه 1387

  انفردای زیر 13 سال نفر اول: رضا تیر انداز (کرمانشاه) نفر دوم: فردوسی (مازندران) نفرات سوم:محمد رضوان(لرستان) و حامد عرفان(بروجرد) زیر 17 سال نفر اول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

رده بندی مرحله مقدماتی مسابقات

گروه اول مازندران3 بازی ،3 برد،0باخت،9امتیاز   کرمانشاه3بازی، 2برد،1باخت،6امتیاز لرستان،3بازی، 1برد،١باخت،3امتیاز بروجرد3بازی، 0برد،3باخت،0امتیاز گروه دوم کرمانشاه3بازی،3برد،0باخت،9امتیاز مازندران3بازی، 2برد،1باخت،6امتیاز لرستان3بازی، 1برد،2باخت،3امتیاز اشترینان3بازی،٠برد،٣باخت،0امتیاز
/ 0 نظر / 10 بازدید