# اخبار_اسکواش

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش  بخش میزبانی ها ردیف شرح فعالیت مکان برگزاری زمان برگزاری رده سنی 1 کلینیک داوری آسیا اصفهان فروردین آزاد 2 دومین دوره مسابقات ایران جونیور   قم(آقایان) تهران(بانوان) تیر زیر 19 سال 3 دومین دوره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

برنامه عملیاتی سال 1390 فدراسیون اسکواش

بخش فعالیتهای برون مرزی ، اردوها ، میزبانی مسابقات ، شرکت درمجامع                        اعزامها عنوان فعالیت رده سنی تاریخ اعزام تاریخ مراجعت محل برگزاری تعدادکشور های شرکت کننده جنسیت تعدادنفرات اعزامی تعداد همراه تعداد ورزشکار مسابقات اپن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید