کورت فراموش شده نساجی بروجرد

حدود ١۵ سال قبل شرکت نساجی بروجرد توسط مشاورین آلمانی در خصوص ساخت مجموعه ورزشی اختصاصی خود اقدام نمود که در خصوص استخر و زمین فوتبال بطور فعالانه برنامه ریزی    می کند اما زیر جایگاه زمین فوتبال اتاقکی چوبی قرار داشت که سال ها بر اثر کم توجهی مسئولین نساجی به مخروبه ای تبدیل شده بود ، در حین بازدید کورت اسکواش مشخص گردید در سال گذشته بدلیل ترکیدگی لوله آب کف، چوبی کورت تخریب شده است . مسئول ورزش نساجی اعلام داشت در گذشته آقای فرزامی رئیس فدراسیون از این کورت بازدید داشتند و سلیمانی اعلام داشت         نمی خواهیم چند سال آینده اعلام کنید که ما هم آمدیم و پی گیری نشد ، باید این حضور و این توجه به بار بنشیند و خواهان ارتباط با مدیر عامل نساجی بروجرد در دفتر مرکزی تهران شد . پیشنهاد صریح فدراسیون اینست که کف کورت نساجی باضافه سکوریت سالن بطور استاندارد با هزینه مشارکتی فدراسیون مرمت و بازسازی شود و تیم های اسکواش بروجرد بدون ساپورت مالی نساجی بروجرد و با آن نام در لیگ باشگاه های کشور حضور یابند و فقط نساجی مجوز حضور تمرین ورزشکاران بروجرد را در کورت اختصاصی خود را صادر نماید . مقرر شد دکتر ترابی و مسعود سلیمانی همزمان با برقراری ارتباط با مدیر عامل و هیأت مدیره نساجی در خصوص وضع این هیئت بکوشند با حل موضوع نساجی و اجرایی شدن عملیات احداث در بروجرد این شهر دارای ٣ کورت اسکواش خواهد شد .

شهری مثل بروجرد که با دست خالی ٢ تیم در لیگ کشور دارد با ٣ کورت اسکواش بطور حتم شگفتی ساز خواهد شد .

لینک خبر:

http://www.parssquash.com/index.php/news/shownews/276 

/ 0 نظر / 18 بازدید