جدول رده بندی اولین دوره لیگ اسکواش کشور

امتیاز تفاضل گیم گیم باخته گیم برده باخت برد بازی تیم ها ردیف ٣٨ ٣٠ ۶ ٣۶ ٢ ١٢ ١۴ انقلاب تهران ١ ٣۶ ١۶ ١٢ ٢٨ ٣ ١١ ١۴ جام جم یزد ٢ ٣۶ ٢١ ١۴ ٢۶ ٣ ١١ ١۴ مناطق نفت خیز جنوب ٣ ٣١ ١٢ ١۵ ٢٧ ۵ ٩ ١۴ موسسه ورزش کیش ۴ ٢٢ -١٢ ٢٧ ١۵ ٩ ۵ ١۴ تربیت بروجرد ۵ ٢٠ -۶ ٢۴ ١٨ ١٠ ۴ ١۴ میراث فرهنگی گلستان ۶ ٢٠ -١٨ ٢٧ ٩ ١٣ ٣ ١۴ پالایشگاه آبادان ٧ ١۶ -٣۴ ٣٨ ۴ ١٣ ١ ١۴ آران وبیدگل ٨
/ 1 نظر / 14 بازدید
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
9 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
25 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
14 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
11 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
7 پست