برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش                                                        بخش آموزش ردیف دوره های آموزشی سطح   تاریخ برگزاری حداقل حداکثر محل برگزاری    ارگان  متقاضی داوری مربیگری کارگاه اموزشی سطح ٣ سطح ٢ سطح ١ عمومی زن مرد ١ * * * * اردیبهشت ١٠ ٢٠ تهران ٢ * * خرداد ١٠ ٢٠ قم ٣ * * * خرداد ١٠ ٢٠ گرگان ۴ *
/ 1 نظر / 13 بازدید

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش  بخش میزبانی ها ردیف شرح فعالیت مکان برگزاری زمان برگزاری رده سنی 1 کلینیک داوری آسیا اصفهان فروردین آزاد 2 دومین دوره مسابقات ایران جونیور   قم(آقایان) تهران(بانوان) تیر زیر 19 سال 3 دومین دوره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

برنامه عملیاتی سال 1390 فدراسیون اسکواش

بخش فعالیتهای برون مرزی ، اردوها ، میزبانی مسابقات ، شرکت درمجامع                        اعزامها عنوان فعالیت رده سنی تاریخ اعزام تاریخ مراجعت محل برگزاری تعدادکشور های شرکت کننده جنسیت تعدادنفرات اعزامی تعداد همراه تعداد ورزشکار مسابقات اپن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
9 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
25 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
14 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
11 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
7 پست