تبریک به محمود داودی نژاد

جناب آقای محمود داودی نژاد رییس هیات اسکواش  استان لرستان انتخاب به حق و شایسته شما را  در بخش خبرنگاران خانه مطبوعات استان تبریک عرض کرده امیدواریم انتخاب شما نتایج خوب و ارزند ه ای برای خبرنگاران استان به همراه داشته باشد.تشویق

/ 1 نظر / 15 بازدید
محمود داودی نژاد

با قدر دانی از زحمات شما وسایر دوستان که به بنده اعتماد نمودید.امیدوارم بتوانم در حد توان نسیت به رفع مشکلات قشر زحمتکش خبرنگاران مظلوم لرستانی خدمتگذاری صدیق باشم .