رده بندی مرحله مقدماتی مسابقات

گروه اول

مازندران3 بازی ،3 برد،0باخت،9امتیاز

  کرمانشاه3بازی، 2برد،1باخت،6امتیاز

لرستان،3بازی، 1برد،١باخت،3امتیاز

بروجرد3بازی، 0برد،3باخت،0امتیاز

گروه دوم

کرمانشاه3بازی،3برد،0باخت،9امتیاز

مازندران3بازی، 2برد،1باخت،6امتیاز

لرستان3بازی، 1برد،2باخت،3امتیاز

اشترینان3بازی،٠برد،٣باخت،0امتیاز

/ 0 نظر / 12 بازدید