احتمال انصراف هیات اسکواش بروجرد از حضور در هفته دوم این مسابقات

هیات اسکواش بروجرد که با چهار مورد تغییر برنامه هفته دوم این رقابتها هیچ گونه گله و شکایتی نداشتند با احتمال فراوان در هفته دوم این رقابتها که البته بعد از هفته چهارم این مسابقات به علت های مختلف به تعویق افتاده است شرکت نکند.طبق آخرین اطلاع فدراسیون اسکواش هفته دوم این رقابتها در تاریخ ٣٠و٣١خرداد ماه در شهر زیبای یزد برگزار خواهد شد.هیات اسکواش بروجرد به علت حضور کلیه بازیکنان خود در امتحانات آخر ترم دانشگاه نمی تواند در این مسابقات حاضر باشد.

برنامه ها هفته دوم که بارها به تاخیر افتاد:

١٢الی ١۴ دی ماه٨٨

١١الی١٢ بهمن ماه٨٨

٧الی٨خرداد ماه ٨٩

٢٠و٢١خرداد ماه ٨٩

و بلخره درآخرین فاکس ارسالی٣٠و٣١ خرداد ماه ١٣٨٩

 

/ 0 نظر / 15 بازدید