برنامه تمرینی آقایان و بانوان بروجرد

آقایان:

شنبه ساعت ٢٠/٣٠الی ٢٣ سالن امام علی(ع)

سه شنبه ساعت ١٧/٣٠ الی ١٩ سالن امام علی(ع)

پنج شنبه ساعت ٢٠ الی ٢١/٣٠ سالن امام علی (ع)

بانوان:

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه ساعت ١۵ الی ١٧ سالن حجاب

/ 0 نظر / 17 بازدید