قانون جدید ابلاغ شد.

از ابتدای حضور رئیس فدراسیون در اسکواش مباحث رفتاری برخی از ملی پوشان و ورزشکاران در زمین بازی همواره مورد انتقاد شدید وی بود که ورزشکاران ایرانی بیشتر حواس خود را به بیرون از کورت معطوف می دارند و بخشی از آن را تمرکز بر زدن ضربات و اجرای مهارت های خود دارند . وی حتی به بازیکنانی که حتی با صدای  شاتر در بین بازی را قطع و اعتراض می کنند ، اعلام می نمود که این حرکات بیشتر نمایشی بوده و از اسکواش باید این حرکات پاک شود . برهمین اساس طی ابلاغیه PSA و wispa با امضای آقای Andrew Shelley این موارد بصورت قانونی به اسکواش ورود کرد که اجازه می دهد تماشاگران بدون اینکه به آن ها اعلام سکوت شود از دیدن بازی لذت ببرند و جالب اینکه بصورت یک دستور اجرایی فوری اعلام شده است . در این قوانین ذکر شده است که بازیکنان حق نگه داشتن بازی را نداشته و داوران برای تماشاچیان اسکواش ارزش و احترام قایل شوند این موارد در خصوص سرو صدای معمول بوده و شامل صداهای نامتعارف نمی شود .

امید است بازیکنان اسکواش همه ظرفیت های فنی و اخلاقی خود را به داخل کورت متمرکز کرده و از انجام حرکات نمایشی که دیگر جایی در اسکواش ایران ندارد پرهیز نمایند .

/ 1 نظر / 13 بازدید
قهرمان سابق

ولی من با این جریان از قبل مشل نداشتم