مصاحبه

طی مصاحبه ای که آقای حاج محمود داوودی نژاد رئیس هیات اسکواش لرستان با سایت هیات اسکواش بروجرد داشنند فرمودند با یاری خدا و مساعدت مسئولات اجرایی، استان لرستان را بعنوان قطبی در اسکواش کشور مطرح می کنیم. در ادامه این مصابحه رئیس هیات اسکواش استان آقایان غلامرضا نادری و شهرام برنجی را بعنوان کمیته استعداد یابی کل شهرهای استان  منصوب کردند.در ادامه مصاحیه هم آقای شهرام برنجی ادامه دادند:<< که برنجی نیامده در تلاش است که خانه اسکواش را بنا کند به یاری خدا>>

/ 0 نظر / 12 بازدید