انصراف تیم بانوان اسکواش بروجرد از حضور در مسابقات لیگ برتز

تیم اسکواش تربیت بروجرد که قرار بود  در اولین دوره لیگ سراسری اسکواش کشور شرکت کند به علت مسائل مالی از مسابقات انصراف داد.انصراف تربیت بروجرد کتبا به هیات اسکواش بروجرد اعلام شده و بعد از بررسی های زیاد بلخره هیات اسکواش بروجرد رسما از لیگ خداحافظی کرد.در خبر دیگر از هیات اسکواش بروجرد ،انصراف این تیم از حضور در مسابقات لیگ سراسری اسکواش آقایان نیز به فدراسیون اعلام شده است.غلامرضا برنجی رئیس هیات اسکواش بروجرد دلیل این کناره گیری را عدم حمایت مسئولین اعلام نموده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید