جدال نفس گیر انقلاب تهران ومناطق نفت خیز جنوب

برنامه هفته پایانی  اولین دوره لیگ سراسری اسکواش آقایان از سوی کمیته لیگ فدراسیون اسکواش اعلام گردید. بر این اساس روزهای دوشنبه و سه شنبه  هفته جاری (٢۴و٢۵ آبان ماه) هفته پایانی  در دونوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. اولین دوره رقابتهای لیگ سراسری اسکواش با حضور ٨تیم انقلاب تهران ،میراث فرهنگی گلستان ،تربیت بروجرد ،نفت آبادان ، مناطق نفت خیز جنوب ، جام جم یزد،موسسه ورزش کیش ، هیات اسکواش آران وبید گل آغاز شد و تا پایان هفته هفتم  بازیها تیمهای باشگاه انقلاب تهران ،  مناطق نفت خیز جنوب و موسسه ورزش کیش  (یک بازی بیشتر) به ترتیب دررده های اول تا سوم جدول رده بندی قرار دارندبرنامه بازیهای هفته پایانی بشرح زیرمی باشد:

       دوشنبه ٨٩/٨/٢۴  :

١-     ساعت  ٩/٣٠   موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش   -  تربیت بروجرد

٢-     ساعت  ٩/٣٠    میراث فرهنگی و صنایع دستی گلستان  -  جام جم یزد

٣-     ساعت    ١۶ باشگاه اسکواش انقلاب تهران -مناطق نفت خیز جنوب      

سه شنبه ٨٩/٨/٢۵:

١-  ساعت ٩/٣٠ تربیت بروجرد  -   میراث فرهنگی و صنایع دستی گلستان  

٢-  ساعت  ٩/٣٠ هیات اسکواش آران و بیدگل  -  نفت آبادان

      ٣-  ساعت١۶ باشگاه اسکواش انقلاب  تهران- موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش

۴-  ساعت ١۶   جام جم یزد    -     تربیت بروجرد

/ 0 نظر / 14 بازدید