پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

رییس هیات اسکواش شهرستان بروجرد به عنوان مسوول کمیته نخبه یابی اسکواش غرب کشور

در جلسه طرح نخبه یابی و استعدادیابی که در فدراسیون اسکواش برگزار شد رییس هیات اسکواش شهرستان بروجرد به عنوان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید