برنامه ادامه مسابقات اسکواش جام رمضان

جدول بازنده:

یکشنبه 15/5/91

ساعت 21امیر علی پور-محمد یزدان فر

ساعت22نیما سعدی پور-پیام یاری

جدول برنده:

دوشنبه 16/5/91

ساعت 21 یزدان مقدسی-محب جابری

ساعت 22مسعود پیرهادی-علی گودرزی

کلیه مسابقات در سالن اسکواش الغدیر برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید