تغییر برنامه هفته دوم مسابقات لیگ سراسری اسکواش

فدراسیون اسکواش در نامه ای به مدیران باشگاهها اعلام نمود که با توجه به تغییر تاریخ امتحانات و تداخل با زمان برگزاری رقابتهای هفته دوم لیگ ، زمان رقابتهای هفته دوم متعاقبا" اعلام خواهد شد و رقابتهای هفته سوم بشرح ذیل به میزبانی باشگاه مناطق نفتخیز جنوب برگزار می گردد.

رقابتهای هفته سوم لیگ در شهر اهواز و در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه برگزار خواهد گردید که این میزبانی منوط به تایید کورتهای مناطق نفت خیز جنوب توسط نماینده فدراسیون اسکواش خواهد بود.
برای تصمیم گیری در خصوص زمان جدید رقابتها کمیته فنی لیگ تشکیل جلسه داد  که در این جلسه آقایان فقیر ، غفوری ، محمد حسین و علیرضا سنایی!!! و مسعود ضیاالدینی !!!حضور داشتند.
هفته دوم رقابتها بصورت معوقه در شهرستان یزد برگزار خواهد شد.

/ 0 نظر / 13 بازدید