کلاس های آموزشی فدراسیون اسکواش

از سوی محمود داوودی نژاد رییس هیات اسکواش استان لرستان نفرات زیر جهت گذراندن کلاسها مختلف به فدراسیون اسکواش معرفی شدند اسامی نفرات به شرح زیر می باشد:

١- کلاس مدیر رویدادهای ورزشی:محمود داودی نژاد،شهرام برنجی،غلامرضا نادری و معصومه باستان

٢- مربی بدنسازی:معصومه باستان،مژگان سپهوند،میثم حمزه فر،حسین زنده دلی،مهرداد صالحی و فرخنده لقا جویی

٣- کلاس کنفرانس بین المللی مدیران ورزشی:محمود داودی نژاد،بهمن محمدی پور،سعید سپهوند،محمد رضا پور فرخ،حسین زنده دلی

/ 0 نظر / 17 بازدید