بازدید رئیس فدارسیون اسکواش از بروجرد

در ساعت ١٠ صبح امروز چهارشنبه مورخه ٨٩/٧/٧  در محل اداره تربیت بدنی بروجرد آقای محمود ترابی ریاست محترم اداره تربیت بدنی و هیات اسکواش بروجرد جلسه ای با ریاست محترم فدراسیون اسکواش آقای سلیمانی و همراهان در رابطه با بررسی مشکلات هیات اسکواش بروجرد و درخواست ساخت کورت و حمایتهای لازم برای توسعه ورزش اسکواش در شهرستان بروجرد دارند.ضمناً پس از پایان این جلسه از امکانات این رشته در سطح شهر بازدید خواهند کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید