سفر استانی اینبار به لرستان

استان لرستان به همت محمدی اصل مدیرکل تربیت بدنی استان در ٧ سال قبل هیأت اسکواش را در استان راه اندازی کرد طی این ٧ سال زحماتی توسط آقای محمود داوودی نژاد رئیس هیأت اسکواش لرستان انجام شده و علیرغم پیگری های وی تاکنون استان موفق به ساخت حتی یک کورت اسکواش نشده است . طی نشستی که با مدیرکل استان آقای سالاروند در شهرستان دورود انجام شد وی خواهان سهم فدراسیون در ایجاد کورت اسکواش شد . پس از استماع سخنان رئیس هیأت استان و شهرام برنجی رئیس پرتلاش هیأت اسکواش بروجرد واعلام نقطه نظرات رئیس فدراسیون و مدیرکل استان که جملگی اعلام داشتند که مکاتبات مستقیم از نظر تشکیلات اداری پسندیده نسیت و این نکته مهم بایستی مد توجه قرار گیرد . پس از پایان جلسه از چند مکان بازدید بعمل آمد و نهایتاً مقرر شد مدیرکل استان در شهر های خرم آباد ، دورود ، روجرد  مکان هایی را جانمایی و اعلام نماید و فدراسیون در قالب کمک به هیأت یکسری تعهدات را انجام دهند و مدیرکل استان خواهان اجرای ساخت ٢ کورت در هر شهرستان شد . در صورت تحقق چنین تعهداتی فدراسیون بصورت دوره ای تجهیزات رایگان به استان ارسال خواهد کرد . 

در پایان پروتکلی تهیه و به امضاء طرفین رسید .

لینک خبر:

 .http://www.parssquash.com/index.php/news/shownews/274 

/ 0 نظر / 14 بازدید