ماجرای آقای خوش خیال(کمک مالی ویژه تربیت بدنی کشور به اسکواش بروجرد)

یک مسئول در تربیت بدنی کشور به خوش خیال !گفت:پس از اینکه شنیدیم هیات اسکواش شهرستان بروجرد در مدت عمر سه چهار ماهه خود دست به شاهکار زده و در همین مدت کوتاه توانسته مسابقات قهرمانی کشور برگزار کند به فکر فرو رفتیم!وی سپس ادامه داد:99درصد فکر و ذکر ما شده فوتبال!که البته همه به خوبی می دانند که در این چند سال گذشته دریغ از یک جامقهرمانی در سطح جهان،آسیا و یا حتی قهرمانی در جام باشگاه های آسیا!و همانطور هم که می دانید کمک های مالی تربیت بدنی به فوتبال اصلا به ابدا تمامی ندارد و بقولی فوتبال برای ورزش کشور شده قوز بالا قوز!اما پس از اینکه خبر برگزاری مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در بروجرد را توسط هیات تازه تاسیس این شهرستان شنیدیم تازه متوجه شدیم که ای دل عافل،گوشه گوشه کشور ما پر است از استعدادهای ورزشی ناشناخته که فقط کافیست گوشه چشمی هم به آنها نشان بدهیم تا قهرمان جهان تحویل بگیریم!اینست که به جان خوش خیال!در اولین قدم برای تشویق هیات اسکواش شهرستانهای مختلف در سراسر کشور هم که شده تصمیم داریم یک میلیاردم پولی را که در فوتبال بی در و پیکر و مثلا حرفه ای رد و بدل می شود را به اسکواش بروجرد پاداش ویژه بدهیم.

روزنامه نود صفحه دوم شماره1665تاریخ17اسفند ماه 87

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید