پیگری سفر استانی هیات رئیسه فدارسیون اسکواش

به راستی بعد از حضور هیات رئیسه فدراسیون اسکواش کدام یک از قول های مسئولین در زمینه پیشرفت اسکواش عملی شد:

1- در اختیار دادن سالنهای دو قلو به هیات اسکواش؟

2- طرح استعداد یابی اسکواش بروجرد و لرستان؟

3- ساخت کورت بروجرد؟

4- ساخت کورت خرم آباد؟

5- ساخت کورت دورود؟

6-مذاکره جهت حمایت نساجی از اسکواش؟

7- مذاکره جهت تعمیرات کورت مجموعه ورزشی اسکواش؟

8-.......

امیدوارم مسئولین اسکواش بروجرد ،لرستان و فدارسیون اسکواش حداقل جوابگوی تعطیلی 6ماهه اسکواش در شهر ی باشند که به گفته مسئولین فدراسیون فدراسیون در سال 89 به عنوان پدیده هیاتهای اسکواش  سراسر کشور معرفی می شود..

/ 0 نظر / 13 بازدید