نتایج انفرادی مسابقات اسکواش باز قهرمانی کشور بروجرد اسفند ماه 1387

  انفردای

زیر 13 سال

نفر اول: رضا تیر انداز (کرمانشاه)

نفر دوم: فردوسی (مازندران)

نفرات سوم:محمد رضوان(لرستان) و حامد عرفان(بروجرد)

زیر 17 سال

نفر اول : نوید سپری(کرمانشاه)

نفر دوم : قاسم نعمتی(کرمانشاه)

نفرات سوم : رحیم مومنی(مازندران)حسین محمد زاده (مازندران)

اوپن

نفر اول: نیما تاری(مازندران)

نفر دوم: عرفان جمشیدی(کرمانشاه)

نفرات سوم: مهرداد اکبری (کرمانشاه)و رحیم مومنی(مازندران)

www.bsquash.orq.ir

 

/ 0 نظر / 19 بازدید