اسکواشی ها چه گفتند و چه شنیدند ؟

محمود ترابی رئیس تربیت بدنی با روی باز به میهمانانش چه گفت ؟ شهرام برنجی مسئول هیات اسکواش نیز چگونه صحبت کرد ؟ مستعد یکی از مسئولین تربیت بدنی بروجرد چگونه چنین سریع با میهمانان گرم گرفت ؟ حسین زنده دل چگونه با این سرعت  این همه کار را سر و سامان داد ؟ فرهاد داودوندی چرا آنگونه بی پروا با میهمانانی که از فدراسیون اسکواش به بروجرد آمده بودند سخن گفت ؟ اسکواش بازان بروجردی چه گفتند و چگونه برخورد نمودند که مسئولین فدراسیون اسکواش کشور چنین بی قرار و شیفته مردم بروجرد و ورزش بروجرد گشتند ؟ سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش کشور و هیات همراه چرا چنین با دیده بسیار بسیار مثبت به اسکواش بروجرد نگریستند تا جائیکه طی سخنانی خصوصی گفتند که ..... !

تا اینجا را داشته باشید ! علاقمندان به ورزش بروجرد لازم است در جریان باشند که سفر مسئولین فدراسیون اسکواش کشور به بروجرد بسیار مفید بود که در آینده نزدیک ، نزدیکتر از آنکه فکرش را هم بکنیم نتایج این سفر اثرات خود را در بروجرد نشان خواهد داد .


ارسال کننده :فرهاد داودوندی رئیس هیات اسکواش اشترینان ، خبرنگار روزنامه ٩٠،لرستان ورزشی ،پیغام بروجرد و.....

/ 0 نظر / 17 بازدید